ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

DEFINITIES

 

o   De klant: de natuurlijke persoon zoals vermeld op dit formulier die de trainer tegen betaling inhuurt voor advies en

     begeleiding van een programma voor training, en/of voeding, en/of leefstijl.

 

o   De trainer: de natuurlijke persoon, hierna te noemen ‘BUITEN ADEM’ die opgeleid is om klanten tegen betaling te

     begeleiden bij een programma voor training, en/of voeding, en/of leefstijl.

 

o   Buiten Adem Trainingen: Buiten Adem trainingen zijn betaalde programma’s met elementen van training, en/of voeding,

     en/of leefstijl waarin een trainer een klant begeleidt om zijn of haar persoonlijke doelen te realiseren.

 

ARTIKEL 1: OVER BUITEN ADEM TRAININGEN EN DE MOGELIJKE RISICO’S

 

a) Buiten Adem trainingen zijn programma’s met elementen van training, en/of voeding en/of leefstijl waarin in veel gevallen een component van fysieke inspanning aanwezig is.

b) U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan of wilt beëindigen.

c) U geeft hierbij aan altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen, zowel qua training als qua voeding of leefstijl.

d) U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risico’s loopt. U neemt deze risico’s in volle bewustzijn.

 

ARTIKEL 2: AARD VAN DE OVEREENKOMST

 

a) De aard van de overeenkomst is dat u ‘BUITEN ADEM’ opdracht geeft voor het geven van adviezen en het samenstellen van uw programma op training en/of voeding en/of leefstijl en het begeleiden van dit programma.

 

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

 

a) Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, en het gebruik van diverse conditie- en trainingsmiddelen en –installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door ‘Buiten Adem’.

b) U bevestigd hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken (PAR-Q-formulier.

c) Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij ‘Buiten Adem’ van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en –installaties.

d) Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma ontheft hierbij ‘Buiten Adem’ van alle aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of –scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en –installaties, ongeacht de fout.

e) Indien u een test laat uitvoeren door ‘Buiten Adem’ dan vindt dit plaats onder uw eigen verantwoordelijkheid en keuze. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de test op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, verandering in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens het testen.

f) U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw test/training kan beïnvloeden.

g) U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de test/training zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door ’Buiten Adem’ die de test/training uitvoert wordt gevraagd.

h) ‘Buiten Adem’ verklaart uiterst zorgvuldig met u persoonlijke gegevens om te gaan.

 

ARTIKEL 4: OVERDRAAGBAARHEID, BETALINGEN, PRIJZEN

 

a) U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoonsgebonden.

b) Trainingen dienen per vooruitbetaling te worden voldaan.

c) Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd.

d) U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst.

e) U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft.

f) Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid.

g) U begrijpt dat ‘Buiten Adem’ het recht en de bevoegdheid heeft om programma's op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

 

ARTIKEL 5: ANNULERINGEN OF TE LAAT KOMEN

 

a) Individuele trainingen die zijn gereserveerd zijn bindend. Eventuele annuleringen moeten minimaal 24 uur vooraf worden gemeld.

b) Annuleringen moeten worden gemaakt per e-mail gericht aan ‘Buiten Adem’ of op andere schriftelijke wijze.

c) U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is u verantwoordelijkheid om uw trainingen bij te wonen zoals ze zijn gepland. De bijdrage is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten van ‘Buiten Adem’.

d) De afspraken dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen.

e) U erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

f) U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training volledig zal moeten worden voldaan. Het is aan ‘Buiten Adem’ om hierop eventueel uitzonderingen te maken.

g) Het afgesloten programma duurt voort tot je opzegt/wijzigt. Na de eerste contractperiode gaat het programma over in een 4-wekelijks opzegbaar programma voor onbepaalde tijd.

 

ARTIKEL 6: GELDIGHEID EN RECHT

 

a) Deze leveringsvoorwaarden gaan in bij het aangaan van de overeenkomst.

b) Op deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.